Povrchová úprava

Po odliatí a odformovaní betón niekoľko týždňov zreje v podmienkach, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie najvyššej kvality. Po tomto procese zrenia nasleduje opracovanie povrchu ručným brúsením a leštením, ktorým odstránime nečistoty a prípadné nedokonalosti vzniknuté pri odlievaní. Následne sa povrch zbaví prachu a nečistôt, ktoré vznikli brúsením. Po tomto procese je produkt pripravený na konečnú povrchovú úpravu. 

Samotná betónová zmes je vodonepriepustná, napriek tomu sa jedná o porézny materiál a rovnako ako aj prírodný kameň, je potrebné ju povrchovo ošetriť. Naše betónové výrobky ošetrujeme špeciálnou paropriepustnou impregnáciou, ktorá bola vyvinutá na tento účel. Tento proces pozostáva z ručného nanášania až štyroch vrstiev impregnácie a je časovo veľmi náročný z dôvodu technologických prestávok medzi vrstvami. Povrch ošetrený našou impregnáciou je vhodný na styk s potravinami a špeciálne zloženie impregnácie zabezpečuje, aby mohol materiál voľne dýchať a zároveň bol vysoko nenasiakavý.

Pri dlhodobom zaťažení betónového výrobku vodou (viac ako 10 hod.) môže dôjsť k stmavnutiu povrchu. Toto stmavnutie sa pri vysušení začne strácať a väčšina plochy sa vráti do pôvodného stavu. V určitých prípadoch sa môže stať, že takto znovu vysušené oblasti budú vykazovať jemné stmavnutie, avšak nijako neovplyvnia funkčnosť výrobku. Tento jav je spôsobený paropriepustnosťou povrchovej úpravy.

Povrch je dobre odolný voči pôsobeniu agresívnych látok, ktoré sa bežne vyskytujú v domácnosti ako napr. ocot, víno, kečup, ovocné šťavy a ďalšie. Napriek tomu neodporúčame vystavovať povrch ich dlhodobému pôsobeniu.

Povrch výrobkov je krátkodobo odolný do 150 °C. Pre zachovanie dlhodobého vzhľadu a funkčnosti neodporúčame povrch vystavovať takémuto zaťaženiu.

Pri manipulácii s ostrými, ťažkými alebo horúcimi predmetmi používajte podložky.