Údržba a starostlivosť

Používanie

Naše betónové výrobky sú charakteristické vysokou kvalitou a odolnosťou. Napriek tomu vyžadujú dodržiavanie základných pravidiel, ktoré zaisťujú dlhodobú funkčnosť a príjemný vzhľad produktov.

 • Ak sa na povrch betónového výrobku vyleje tekutina ako voda, ocot, víno, kečup či iné, ihneď ich odstráňte pomocou vlhkej handričky.

 • Pri krájaní, sekaní a klepaní používajte na povrchu betónových výrobkov podložky na to určené.

 • Neukladajte na povrch výrobkov horúce predmety, ale použite vhodnú podložku.

 • Nevystavujte výrobky dlhodobému pôsobeniu vlhkých predmetov. Výrobok môže v tom prípade zmeniť farbu.

 • Výrobky používané v exteriéri nezakrývajte, aby z nich mohla unikať vlhkosť. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy.

 • Povrch nevystavujte pôsobeniu rozpúšťadiel, riedidiel, priemyselných chemikálií a podobne agresívnym látkam.

 • Výrobky nepreťažujte a nevystavujte nárazom.


  Čistenie a údržba

  Betónové výrobky mooneton pravidelne čistite vhodnými prípravkami a vyhýbajte sa agresívnym prostriedkom.

  • Na čistenie povrchu používajte výhradne handričky, utierky alebo penové hubky. Tie stačí namočiť do vlažnej vody s bežným saponátom.

  • Nikdy nepoužívajte na čistenie drsné, brúsne, abrazívne prostriedky. Vysoko nevhodné sú tiež chemické čistiace prostriedky na báze hydroxidov. Výrobok by nemal prísť do kontaktu s odstraňovačom vodného kameňa, riedidlom či prostriedkom obsahujúcim abrazívne častice.

  • Povrch po použití vždy utrite.

  • Povrch betónového výrobku, ktorý je vystavený silnému zaťaženiu ako napríklad umývadlo či kuchynská doska, odporúčame v pravidelných intervaloch ošetrovať našim špeciálnym voskom. Ten výrobok chráni pred poškodením a dodáva mu pekný vzhľad. Vosk je dostupný na stránkach mooneton.com.

  Počas požívania sa môžu na vysokozaťažovaných miestach objaviť rôzne oderky, škrabance a škvrny. Väčšinu týchto nedostatkov vieme odstrániť, preto odporúčame každé poškodenie s nami konzultovať a nepokúšať sa odstrániť nedostatok svojpomocne. Pri neodbornom zásahu môže dôjsť k nenávratnému poškodeniu produktu.