Mooneton s.r.o.

Radvanská 29

974 05, Banská Bystrica

info@mooneton.com

Tel. č. +421 940 026 226

IČO: 53099834

DIČ: 2121262330

IČ DPH: SK2121262330

Bankové spojenie

Tatra banka a.s.

IBAN: SK43 1100 0000 0029 4408 6015

SWIFT: TATRSKBX